Print Logo
Používáte starší prohlížeč, který nejsme schopni plně podporovat. Vaše zkušenosti s našimi stránkami mohou být méně než optimální vzhledem k našemu zaměření na výkon, bezpečnost a spolehlivost. Zvažte upgrade vašeho prohlížeče, pokud máte problémy s použitím našeho webu. Dozvědět se více

Dbáme na to, aby vaše informace zůstali soukromé. Pečlivě pozorujeme způsoby zpracování dat v celé naší společnosti.

Zásady ochrany osobních údajů

Vstupem na naše webové stránky nebo zadáním objednávky souhlasíte s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

S účinností od: 29. října, 2016.

1. Úvod

Silver Gold Bull Inc. („Společnost“ nebo „My“) respektuje vaše soukromí a zavazuje se jej chránit našim prostřednictvím v souladu s touto politikou. Také se zavazuje chránit vaše soukromí v souladu se zásadami stanovenými v platných právních předpisech. Tato politika popisuje druhy informací od vás, které můžeme schraňovat, nebo které mohou být poskytnuty v případě, že navštívíte webové stránky http://www.silvergoldbull.ca/com (naše „Webové stránky“) a naše postupy pro shromažďování, používání, údržbu, ochranu a sdělování těchto informací. Tato zásada se týká informací, které shromažďujeme: (a) na této webové stránce; a (b) v emailu, textu, a dalších elektronických zprávách mezi vámi a touto webovou stránkou.

Abyste vše správně pochopili, přečtěte si pečlivě naše zásady a postupy týkající se vašich informací a jak s nimi budeme zacházet. Pokud nesouhlasíte s našimi zásadami a touto praxí, je vaší volbou nepoužívat naše webové stránky. Svým přístupem nebo používáním těchto webových stránek nebo zadáním objednávky u nás, souhlasíte automaticky s těmito zásadami ochrany soukromí. Tyto zásady se mohou čas od času změnit. Svým dalším používáním této webové stránky poté, co jsme učinili změny, souhlasíte s touto změnou, takže prosím pravidelně kontrolujte aktualizace těchto zásad.

Naše webové stránky nejsou určeny pro osoby mladší 18 let. Nikdo mladší 18 let nesmí na webových stránkách poskytovat jakékoliv informace. Nechceme vědomě shromažďovat osobní údaje od osob mladších 18 let. Pokud je vám méně než 18 let, nepoužívejte ani neposkytujte žádné informace na těchto webových stránkách či v některé z jejích funkcí, nenakupujte prostřednictvím webových stránek, nepoužívejte žádnou z interaktivních ani veřejných funkcí těchto webových stránek ani nám neposkytujte žádné informace o sobě.

2. Informace, které o vás shromažďujeme, a jakým způsobem to děláme

Na našich internetových stránkách shromažďujeme několik typů informací o našich uživatelích, včetně informací: (a), na jejichž základě můžete být osobně identifikováni, jako je například jméno, poštovní adresa, emailová adresa, telefonní číslo, číslo sociálního pojištění, kreditní karta, bankovní účet a jiné finanční údaje, doručovací adresa, fakturační adresa a jiné informace, které mohou být požadovány celními zástupci („osobní údaje“); (b), které se vás týkají, ale osobně se vás neidentifikují; a/nebo (c) o připojení k internetu, zařízení, které používáte pro přístup na naše stránky a detaily užití.

Tyto informace shromažďujeme: (a) přímo od vás, pokud jste nám je poskytli; (b) automaticky při procházení webu. Shromážděné informace mohou automaticky obsahovat podrobnosti o užívání, IP adrese a informace získané prostřednictvím cookies, webové majáky a další sledovací technologie.

Můžeme také shromažďovat informace poskytnuté třetími stranami, včetně, ale ne omezeně na aktualizované informace o dodávaných produktech, jak je stanoveno dopravci.

3. Informace, které nám poskytujete

Informace, které shromažďujeme na nebo prostřednictvím našich webových stránek mohou obsahovat: (a) informace, které nám poskytnete při vyplňování formulářů na našich webových stránkách, včetně informací poskytnutých během registrace na naše webové stránky, při zadání objednávky prostřednictvím našich webových stránek, při požadování dalších služeb či nahlášení problému s naší webovou stránkou; (b) záznamy a kopie korespondence (včetně emailových adres a údajů hlasového volání), když se na nás obrátíte; (c) podrobnosti transakcí, které provádíte přes naše webové stránky a plnění vašich objednávek, jak může být od vás požadováno při poskytování finančních informací před odesláním objednávky prostřednictvím našich webových stránek.

4. Informace, které shromažďujeme prostřednictvím automatizovaných technologií zpracování dat

Jak budete procházet a komunikovat s našimi webovými stránkami, můžeme použít automatické technologie ke sběru dat určitých informací o vašem zařízení, procházejících akcí a vzorů, včetně: (a) podrobností o vašich návštěvách na našich stránkách, včetně provozních údajů, údajů o poloze a dalších komunikačních dat a prostředků, které vám umožňují přístup a použití webových stránek; a (b) informací o počítači a připojení k Internetu, jako je vaše IP adresa, operační systém a typ prohlížeče.

Technologie, které používáme pro tento automatický sběr dat, mohou zahrnovat:

5. Použití cookies a jiných technologií sledování třetími stranami

Některý obsah či aplikace, včetně reklam na webových stránkách jsou podávány třetími stranami, včetně inzerentů, reklamních sítí a serverů, poskytovatelů obsahu a poskytovatelů aplikací. Tyto třetí strany mohou používat cookies či jiné technologie sledování ke shromažďování informací o vás, pokud používáte naše webové stránky. Informace, které sbíráme, mohou být spojeny s vašimi osobními údaji, nebo mohou shromažďovat informace, včetně osobních údajů, o vaší online aktivitě v čase a napříč různými internetovými stránkami a jinými on-line službami. Mohou použít tyto informace, aby vám poskytli zájmově orientovanou reklamu nebo jiný cílený obsah.

Nekontrolujeme technologie sledování těchto třetích stran ani to, jak mohou být použity. Máte-li jakékoli dotazy týkající se reklamy nebo jiného cíleného obsahu, obraťte se prosím přímo na příslušného poskytovatele.

6. Jak používáme vaše osobní údaje

6.1 Informace, které o vás shromažďujeme, nebo které jste nám poskytli, včetně veškerých osobních údajů, používáme k: (a) prezentaci našich webových stránek a jejích obsahu vám; (b), k poskytování informací, produktů nebo služeb, které jste si od nás vyžádali; (c) plnění dalších účelů, pro které jste tyto informace poskytli; (d) provádění a rozvíjení služeb, dodávek, plateb a produktů v souvislosti s našimi webovými stránkami; (e) provádění svých povinností a prosazování našich práv vyplývajících z jakýchkoli smluv uzavřených mezi vámi a námi, včetně fakturací, inkasa, snadného doplňování zásob, účetnictví, zasilatelství a marketingové podpory; (f), aby vás informovali o změnách na našich webových stránkách nebo ohledně jakýchkoliv výrobků či služeb, které nabízíme nebo poskytujeme skrze ně; (g) k rozvíjení našich webových stránek a poskytování lepších služeb; (h) jakýmkoliv jiným způsobem, který můžeme popsat při poskytování informací; a (i) k jinému účelu s vaším souhlasem.

Můžeme také použít vaše údaje k zasílání informací o zboží a službách - vlastních i třetích stran - které mohou být pro vás zajímavé. Pokud nechcete, abychom používali vaše informace tímto způsobem, kontaktujte nás na email, který je uveden v dolní části tohoto ujednání.

Vaše osobní údaje uchováme po dobu nezbytnou pro splnění našich sběrných cílů, jak je uvedeno výše v části 6.

7. Zveřejňování vašich informací

Souhrnné informace o našich uživatelích a informace, které neidentifikují žádného jednotlivce, můžeme zveřejňovat bez omezení.

Osobní údaje, které my shromažďujeme, nebo které vy poskytujete, můžeme zveřejnit, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany soukromí: pro naše (a) dceřiné společnosti, pobočky a související společnosti; (b) k dodavatele, poskytovatele služeb a další třetí strany, které používáme k podpoře našeho podnikání, včetně, ale ne pouze na podniky pro zpracování platby, rozvoj, provoz, prodej, podporu, analýzy dat a marketing; (c) kupující nebo jiného nástupce v případě fúze, převodu, restrukturalizace, reorganizace, zrušení či jiný prodej nebo převod některých nebo všech aktiv společnosti, ať už ve vlastní činnosti nebo jako součást bankrotu, likvidace, či podobného řízení, ve kterém osobní údaje v držení společnosti o našich uživatelích webových stránek jsou jedním z převáděných aktiv; (d) ke splnění účelu, pro který jsou údaje poskytnuty; (e) pro jakýkoli jiný účel, který byl uveden, když jste poskytovali informace; nebo (f) s vaším souhlasem.

vaše osobní údaje můžeme zveřejnit také: (a) abychom vyhověli soudnímu příkazu, zákonu nebo právnímu postupu, včetně reakce na jakoukoli zákonnou povinnost, vládní nebo regulační požadavek; (b) k prosazení nebo uplatnění našich Všeobecných obchodních podmínek a dalších dohod, včetně, ale nikoliv výhradně, pro účely vyúčtování a inkasa; (C) jestliže se domníváme, že zveřejnění je nezbytné nebo vhodné k ochraně práv, majetku či bezpečnosti společnosti, našich zákazníků nebo ostatních, včetně výměny informací s jinými společnostmi a organizacemi za účelem ochrany proti podvodům a snížení finančního rizika.

Chápete a souhlasíte s tím, že shromážděné osobní údaje mohou být převedeny do třetích zemí, jelikož některé třetí strany podporující naši obchodní činnost mohou mít sídlo v těchto zemích. Vezměte prosím na vědomí, že některé země nemusí nabízet stejný typ ochrany a soukromí pro poskytované osobní údaje. Máte-li jakékoliv dotazy, kontaktujte nás na emailu uvedeném v dolní části těchto podmínek.

Vzhledem k platným právním předpisům můžeme být povinni zveřejnit osobní informace týkající se nákupu produktů prostřednictvím našich webových stránek. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze tehdy, jsou-li zákonem požadované, a tyto osobní údaje budou předány pouze v rozsahu nezbytném pro dodržení platných právních předpisů.

8. Jak volíme využití a zveřejňování informací od vás

Snažíme se poskytnout vám informace o osobních údajích, které nám poskytujete. Vytvořili jsme mechanismy, které vám poskytnou následující kontrolu nad vašimi informacemi:

9. Vaše práva na ochranu soukromí

Právní předpisy mohou určitým uživatelům našich webových stránek povolit odvolání jejich souhlasu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Chcete-li takovou žádost podat, zašlete prosím email na adresu uvedenou v dolní části těchto podmínek. Vezměte prosím na vědomí, že stažením vašeho souhlasu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů nebudete moci používat webové stránky, naše služby ani objednávat prostřednictvím webových stránek.

Můžete nám zaslat email na adresu uvedenou v dolní části těchto podmínek, a požádat o přístup, opravu, nebo vymazání jakékoli osobní informace, kterou jste nám poskytli, stejně jako o omezení zpracování v případech, které mohou být poskytnuty příslušnými právními předpisy. Vyhrazujeme si však právo neuposlechnout vaši žádost o změnu informací, pokud se domníváme, že by změna porušila jakýkoli zákon nebo zákonnou povinnost či způsobila, že by informace byly nesprávné.

V případě nedodržení našich zákonných požadavků a povinností máte právo podat stížnost před příslušným orgánem pro ochranu údajů.

10. Zabezpečení dat

Zavedli jsme opatření určená k zabezpečení vašich osobních informací před náhodnou ztrátou a neoprávněným přístupem, používáním, změnami a zveřejněním. Všechny platební transakce budou šifrovány pomocí technologie SSL.

Bezpečnost a zabezpečení vašich informací závisí také na vás. Jste odpovědni za zachování důvěrnosti hesla, které jsme vám zadali pro přístup do určitých částí našeho webového serveru. Žádáme vás, abyste s nikým nesdíleli své heslo ani přihlašovací údaje.

Přenos informací přes internet bohužel není zcela bezpečný. Ačkoli se snažíme chránit vaše osobní údaje, nemůžeme zaručit bezpečnost vašich osobních údajů přenesených na naše webové stránky. Není-li v příslušných právních předpisech stanoveno jinak, jakékoli předávání osobních údajů je na vaše vlastní nebezpečí.

11. Změny našich Zásad ochrany osobních údajů

Naší zásadou je, že jakékoliv změny, které učiníme, zveřejníme v zásadách ochrany osobních údajů na této stránce. Učiníme-li podstatné změny v tom, jak nakládáme s osobními údaji našich uživatelů, budeme vás informovat prostřednictvím aktualizace našich zásad ochrany osobních údajů na webových stránkách. Jakékoli změny se automaticky projeví až 30 dní po aktualizaci na webových stránkách. Ohledně případné změny jste odpovědní pravidelně navštěvovat a kontrolovat naše webové stránky a tyto zásady ochrany soukromí.

12. Kontaktní údaje

Máte-li jakékoliv dotazy či připomínky k těmto Zásadám ochrany osobních údajů a našim praktickým postupům na ochranu soukromí, kontaktujte nás na adrese:

Nebo na našem telefonním čísle:

+420 296 180 086
+1 (403) 668 8648