Skip to main content
Print Logo
Používáte starší prohlížeč, který nejsme schopni plně podporovat. Vaše zkušenosti s našimi stránkami mohou být méně než optimální vzhledem k našemu zaměření na výkon, bezpečnost a spolehlivost. Zvažte upgrade vašeho prohlížeče, pokud máte problémy s použitím našeho webu. Dozvědět se více

Naše obchodní podmínky

Podáním objednávky u nás souhlasíte s následujícími podmínkami.

S OHLEDEM na závazky vyjádřené v tomto dokumentu a na základě dalších důležitých a významných přihlédnutí, přijetí a dostatečnosti, které byli uznány, se strany dohodly takto:

1. Definice

"Smlouva" znamená, že vaše objednávka, kterou od nás obdržíte, zahrnuje odkazy na tyto Podmínky prodeje.

"Rozhodným právem" se rozumí stanovy, pravidla, nařízení a jakékoliv jiné právo jakéhokoliv druhu a povahy, které byly přijaty a/nebo pozměněny podle platných právních předpisů.

"bullion product" means the minted commodity of pure rare, precious or noble metal that we shall now or may hereafter offer for sale to buyers in its ordinary course of business. "Brilliant Uncirculated" bullion refers to newly minted, current year and uncirculated products, although these may exhibit scratches, dents, tarnish or other blemishes obtained during or after the minting process. "Used" bullion refers to current or non-current year products which may exhibit scratches, dents, tarnish or other blemishes. The value of bullion products is unaffected by physical condition.

"Pracovní dny" se rozumí normální pracovní dny od pondělí do pátku včetně, nezahrnují soboty, neděle a federální zákonné svátky.

"Kupující" je jednotlivec, společnost, společnost s ručením omezeným, partner s ručením omezeným, partner, nebo jiný obchodní věřící subjekt, který od nás kupuje drahé kovy (dále jen "kupující", "vy" nebo "váš").

"Dopravce" znamená příslušnou společnost dodávající vaši objednávku(y). Dopravcem může být FedEx, UPS, nebo jiný dopravce, který může být čas od času námi použit.

"Vyúčtovací období" se rozumí časové období od data, kdy jsme vaši platbu v plné výši obdrželi na náš účet a kdy může být tato platba ověřena. Doba trvání tohoto období se odvíjí od způsobu platby, který jste si zvolili a podle našeho vlastního uvážení může být někdy změněna. Aktuální čas zúčtování můžete nalézt zde.

"Informace o kreditní kartě" znamená číslo kreditní karty, datum platnosti, CVV a jméno na příslušné kreditní kartě, kterou jste nám dodali.

"Tržní hodnota" se rozumí hodnota určitého surového produktu, stanovená cenami na ostatních burzách drahých kovů, pro nás v daný čas přijatelná podle našeho vlastního uvážení.

"Způsob platby" se rozumí metody zpřístupňující vám možnost zaplatit nám za vaši objednávku, které mohou podléhat určitým podmínkám a mohou být čas od času změněny podle našeho uvážení.

"NSF" se rozumí nedostatek finančních prostředků a nastane, pokud jsou platby pro nás bez adekvátních prostředků na účtu, který je prostředkem takového čerpání.

"Objednávka" znamená vaši slovní nebo elektronickou žádost k nám o určité množství určitého produktu drahých kovů za určitou cenu v určitém čase a datu, jak bylo s námi dohodnuto podle našeho uvážení.

"Likvidace" znamená konverzi vašich produktů z drahých kovů do hotovosti a provádí se u nás v případě dobrovolné likvidace (odkup zpět) nebo nedobrovolné likvidace vaší objednávky.

K "tržní ztrátě" dochází tehdy, když je tržní cena v době likvidace nižší než původní kupní cena a je vypočtena jako rozdíl v tržní hodnotě.

"Vrácená platba" se vztahuje k platbám zataženým poté, co byly předloženy nám. To může zahrnovat, ale není to omezeno pouze na, zrušení; šeků, plateb převodem a plateb kreditní kartou.

"Prodávající" je Silver Gold Bull, jeho členové, ředitelé, úředníci, zaměstnanci, zástupci, dědici nebo nástupci (dále jen "my", "nás" nebo "naše"), kteří jsou řádně oprávněni jednat o drahých kovech.

2. Cena a dostupnost drahých kovů na trhu se neustále mění

Smluvní strany se zavazují, že produkty z drahých kovů, které nabízíme k prodeji jsou komodity obchodované na různých trzích a že tržní cena a dostupnost těchto drahých kovů se neustále mění v souladu s tržními silami a nabídkou či poptávkou. Vyhrazujeme si právo výhradního uvážení pro nastavení cen prodeje a odkupu všech produktů a drahých kovů námi nabízených.

3. Učinění objednávky drahých kovů vytváří vazbu k právně vymahatelné dohodě - NELZE ZRUŠIT!

Jsme přední prodejce drahých kovů na trhu se zlatem a je pro nás důležité udržet si dobré jméno a postavení v hospodářské soutěži. Proto jsme oprávněni a budeme se opírat o verbální či elektronické přísliby o tom, že nám zaplatíte za objednávku drahých kovů. Na podporu tohoto, jakmile u nás učiníte objednávku drahých kovů, ať už telefonicky nebo prostřednictvím našich webových stránek, vytváříte závaznou, právně vymahatelnou dohodu o úhradě za objednávku produktu drahých kovů.

Poté, co jste učinili objednávku, NENÍ povoleno žádné rušení z vaší strany před tím, než zaplatíte za objednávku v plné výši. Poté, co jste zaplatili za svou objednávku v plné výši, rádi odkoupíme zpět vaše produkty z drahých kovů v souladu s §8 tohoto zákona.

Přijetím podmínek prodeje mezinárodní zákazníci potvrzují, že celní úřad země určení může požadovat informace či doklady od mezinárodních zákazníků a může uplatnit celní poplatky, dovozní clo, daně a další poplatky v souladu s platnými daňovými předpisy země. Některé země mohou požadovat pro dovoz celního makléře, jehož najmutí je odpovědností dovozce (zákazníka). Mezinárodní zákazníci dále potvrzují, že jakákoli taková přirážka bude na jejich vlastní odpovědnost, nikoli na naší.

Mezinárodním zákazníkům doporučujeme, aby kontaktovali místně příslušné daňové či celní úřady pro více informací o výši jakýchkoliv příplatků, které by mohly být vyžadovány při převzetí zaslaných drahých kovů, zlatých předmětů, diamantů nebo šperků.

4. Platba

Uzavřením smlouvy souhlasíte s tím, že do tří (3) pracovních dnů uhradíte v plné výši objednané zboží, abychom vaši platbu obdrželi do osmi (8) pracovních dnů od zadání platebního příkazu, podle způsobu platby, který jste zadali v objednávce. Tato platba musí být odeslána v plné výši ceny vámi objednaného zboží, tzn. že zahrnuje cenu drahého kovu, poštovné a balné a/nebo jakékoli jiné příslušné poplatky. V případě jakéhokoliv zpoždění nebo platebních nesrovnalostí, které mohou v některých případech nastat, jste pro záruku zachování dohodnuté ceny povinni kontaktovat naši zákaznickou linku, abyste nás o uvedených skutečnostech informovali. V případě, že nás nebudete informovat o opožděné platbě, může dojít k likvidaci objednávky podle odstavce 9.1.

Všechny platby musí být provedeny buď v amerických dolarech, kanadských dolarech, britských librách, australských dolarech nebo eurech, jak je uvedeno v objednávce.

Po přijetí platby od vás v plné výši, podržíme vaši platbu a vámi objednané drahé kovy po dobu zúčtovacího období vztahujícího se na způsob platby, který používáte. Jakmile bude vaše platba ověřena a po uplynutí zúčtovacího období, bude vaše objednávka uvolněna k odeslání.

4.1 NSF/ Prohlášení o vrácené platbě

Zákazníci jsou požádáni, aby kontaktovali náš personál podpory, pokud nastanou problémy v průběhu provádění platby nevyřízených objednávek. Pokud jsou platby NSF, a nebo pokud jsme informováni o vrácení platby, kterou inicioval kupující, automaticky zasíláme poplatek 25 dolarů na účet zákazníka jako administrativní a manipulační poplatek.

5. Potvrzení objednávky a faktura

Jakmile učiníte objednávku, ať už telefonicky či elektronicky, uděláme vše pro to, abychom vám poslali potvrzení a fakturu emailem. Naše selhání při zaslání a/nebo vaše selhání při přijetí jednoho z těchto emailů nebo obou neruší v žádném případě platnost této objednávky; jste nadále povinni zaplatit za svou objednávku v souladu s paragrafem 4 tohoto zákona.

Souhlasíte, že podniknete veškerá nezbytná opatření, včetně, ale bez omezení na aktualizaci všech adresářů a/nebo nastavení filtrů u spamu a nevyžádané pošty, aby se zajistilo, že budete schopni včas přijmout naše emaily, kompletní a se všemi přílohami, v zájmu naplnění této smlouvy.

6. Informace o kreditní kartě k zajištění plateb a poplatků za nezaplacené objednávky

6.1 Souhlasíte s tím, že nám poskytnete údaje o kreditní kartě a zajistíte platbu vaší objednávky, když si u nás objednáte:

(1) poprvé; a/nebo

(2) s hodnotou DVA TISÍCE ($2,000.00) dolarů a více.

(3) při zadávání nebo obnovení objednávky došlo k mimovolnému zrušení.

6.2 Pokud nám zaplatíte v souladu s paragrafem 4 tohoto zákona, nebudeme vám účtovat poplatek z vaší kreditní karty. Pokud se vám však nepodaří zaplatit nám v souladu s paragrafem 4 tohoto zákona, vyhrazujeme si právo nedobrovolně zrušit tuto objednávku podle paragrafu 9 tohoto zákona, dle vlastního uvážení, a to bez jakéhokoliv dalšího upozornění a vy souhlasíte s tím, že od vás nepotřebujeme žádné oprávnění pro uskutečnění tohoto zrušení.

6.3 Pokud zrušíme vaší objednávku podle odstavce 6.2 této smlouvy a získaná hodnota pro zrušení této objednávky je nižší než částka, kterou nám dlužíte za tuto zakázku, tento rozdíl hodnot bude účtován z vaší kreditní karty v souladu s informacemi o kreditní kartě, které nám poskytujete v odstavci 6.1 této smlouvy.

7. Záznam objednávky a souvisejících informací

Souhlasíte s tím, že můžeme uchovávat záznamy obsahující informace související s vaší objednávkou pro vlastní účely, včetně, ale nikoli výhradně, za účelem ověření podmínek takové objednávky, pro pomoc při školení zaměstnanců, pro audit a/nebo pro účely kontroly kvality, v souladu s plněním všech podmínek, jak současných, tak v budoucnu vzniklých, a/nebo z jakéhokoli jiného důvodu přiměřeně se vztahujícího k našim obchodním účelům.

8. Pravidla vrácení koupeného zboží (dobrovolné zrušení)

Vždy se zajímáme o nákup i prodej produktů z drahých kovů. Naše podmínky vrácení zakoupeného zboží (nazývané také dobrovolné zrušení), poskytují trh pro vaše plně uhrazené objednávky produktů z drahých kovů.

Kdykoliv po zaplacení vaší objednávky drahých kovů v plné výši, ale i ještě předtím, než je objednávka odeslána, můžete zvážit nabídku prodat nám zpět vaši objednávku drahých kovů za tržní sazbu, platnou v době zpětného odkupu. Kontaktujte nás prosím, abychom projednali odkup vaší placené objednávky drahých kovů. Tyto podmínky se vztahují k našemu nákupu vašich produktů drahých kovů, a ty mohou být čas od času pozměněny podle vlastního uvážení. Více informací naleznete zde.

9. Podmínky nedobrovolného zrušení

9.1 Nezaplacené objednávky

Pokud neuhradíte svou objednávku v souladu s §4 těchto podmínek, vyhrazujeme si právo podle vlastního uvážení zrušit vaši objednávku v plné tržní hodnotě z doby jejího zrušení. Nemáme povinnost podnikat jakékoliv kroky, abychom maximalizovali tržní cenu vaší objednávky, nebo vás o našich případných opatřeních informovali, ani za to neneseme odpovědnost. Vy jako zákazník nesete odpovědnost v plné výši ceny objednaného zboží, kterou jste odsouhlasili vytvořením objednávky. V případě nezaplacení objednaného zboží se zavazujete uhradit nám rozdíl v ceně zboží z vaší nezaplacené objednávky, pokud je tržní cena nižší, než byla v době vytvoření objednávky. V takovém případě použijeme v souladu s §6.1 této smlouvy informace o vaší kreditní kartě k vyúčtování dlužné částky podle § 9.1.

V případě, že je tržní hodnota vaší nezaplacené objednávky vyšší, než jste potvrdili, že zaplatíte za tuto objednávku, zůstávají tyto zisky naším vlastnictvím.

9.2 více objednávek

Pokud jste vytvořili více objednávek a zaplatili jen za jednu nebo za některé z nich, v souladu s § 4 této smlouvy můžeme podle vlastního uvážení pozdržet odeslání jedné, nebo více vašich dalších uhrazených objednávek, dokud nebude v plné výši přijata platba za všechny objednávky a případné vzniklé tržní ztráty podle § 4. Pokud nám vaším zaviněním vzniknou ztráty za dosud nezaplacené objednávky, vyhrazujeme si právo podle vlastního uvážení zrušit vaši již uhrazenou objednávku/ky a použít přijaté prostředky na pokrytí takové ztráty. Pokud budete i po takovém vyrovnávacím úkonu dlužni jakoukoliv částkou, máme právo snížit množství vámi objednaného zboží, nebo zbylé objednávky úplně zrušit, aby bylo zajištěno pokrytí plné ceny objednaného zboží i případná ztráta, činící rozdíl v tržní ceně.

Pokud zaplatíte všechny dosud neuhrazené objednávky a zaslané prostředky pokrývají další objednané zboží, nebo jeho část, můžete si nechat takové zboží zaslat, nebo požádat o vrácení zbývající částky. V takovém případě vracíme peníze formou šeku.

9.3 Stanovení snížení nebo zvýšení ceny celé, nebo části objednávky (v souladu s tímto odstavcem 9) se vypočte z rozdílu mezi cenou, se kterou jste souhlasili uzavřením kupní smlouvy v době vytvoření objednávky a tržní hodnotou stejného produktu, který jsme nabízeli podle ustanovení tohoto odstavce 9.

9.4 Pokud si přejete obnovit objednávku po jejím neúmyslném zrušení, kontaktujte klientský servis. Vaše objednávka bude obnovena s původní cenou, i kdyby byla v termínu obnovení vyšší. Za obnovenou objednávku nebudete muset platit poplatek za tržní ztráty. Za tuto službu budete muset poskytnout údaje o platné kreditní kartě, stejně tak jako v případě vytvoření dalších objednávek u nás, v souladu s odstavcem 6.1

10. doprava

10.1 doba odeslání

10.1.1 Vaše objednávka bude odeslána během pěti (5) pracovních dní po připsání platby na náš účet (pokud doba zúčtování pro váš způsob platby nevyžaduje přesáhnutí pěti (5) pracovních dnů, nebo pokud je vaše objednávka výjimkou z obecných pravidel). Objednávku balíme a zasíláme na základě dostupnosti zboží. Je možné, že se odesílací lhůta objednaného zboží může prodloužit kvůli nedostupnosti zboží v našem skladu, v důsledku zvýšené poptávky o produkt, nebo snížené dodávky od našich dodavatelů. Snažíme se aktualizovat naše webové stránky a uvádět jakéhokoliv prodloužení lhůty odeslání konkrétních produktů, které mohou nastat z výše popsaných důvodů. Pokud je lhůta zaslání u produktů prodloužena z důvodů čekání na naskladnění, budou tyto informace uvedeny jak na našich webových stránkách, tak zaslány emailem při potvrzení objednávky.

10.1.2 Pokud se nám nepodaří splnit dodací lhůtu, kterou zaručuje odstavec 10.1.1, oznámíme vám prodloužení dodací lhůty co nejdříve. Po obdržení takového oznámení se můžete rozhodnout:

(1) přijmout nový termín odesílací lhůty, který nesmí překročit dalších třicet (30) dnů; nebo

(2) Požádat o storno vaší objednávky podle odstavce 8 tohoto ustanovení.

10.1.3 Pokud nebudeme schopni dodat objednávku v rámci nové přepravní doby, dohodnuté v odstavci 10.1. 2 (1) tohoto článku, stornujeme po uplynutí této nové časové lhůty vaši objednávku drahých kovů podle odstavce 8 této smlouvy a vrátíme vám platbu:

(1) za vámi stornovanou uhrazenou objednávku; nebo

(2) platbu za objednávku, včetně veškerých přepravních poplatků (včetně jejích případně vyšších nákladů)

10.2 Úvěr za pozdní doručení (pouze v případě potřeby)

Pokud nebude váš balíček doručen v domluveném termínu, můžete si podle svého uvážení vybrat kupón za náklady spojené s dopravou. Určení, zda je balíček doručen pozdě je na zvážení příslušného dopravce. Veškeré kupony jsou vydávány podle našich obchodních podmínek a musí být v jejich souladu.

10.3 způsob odeslání

Vyhrazujeme si právo změnit vámi zvolený způsob dopravy, který jste si vybrali při zadávání objednávky. Pokud existuje způsob dopravy, který je levnější než ten, který jste zvolili, nabídneme vám kupón, který u nás můžete využít za podmínek, které stanovíme podle našeho uvážení.

10.4 možnosti odeslání

Vaší zásilku pojistíme na její plnou hodnotu a zašleme na adresu, kterou jste uvedli při zadávání své objednávky, nebo na adresu uvedenou PayPal. Při doručení zásilky bude vyžadován váš podpis. Pokud se rozhodnete přesměrovat svou objednávku na jiné místo přepravy a/nebo se vzdáte požadavku na podpis, souhlasíte s přijetím veškerého rizika a odpovědnosti spojené s takovou zakázkou.

10.5 Poškozené zásilky

Při převzetí každé zásilky je vyžadován váš podpis, kterým potvrzujete, že je balíček přijímán v pořádku. Pokud zásilka vykazuje známky poškození, úpravy, nebo byla otevřena a znovu zabalena, odmítněte zásilku převzít a podepsat. Požádejte dopravce, aby vrátil zásilku odesílateli, co nejdříve nás kontaktujte a nahlaste důvod nepřijetí zásilky. Přijetím a podpisem poškozené zásilky zaniká její pojištění a nárok na náhradu ztrát za škody na výrobku.

10.6 Nedoručené zásilky

Pokud byl překročen předpokládaný termín dodání uvedený dopravcem a stále jste neobdrželi oznámení, kontaktujte nás. Pouze odesílatel může iniciovat sledování zásilky a vyřešit problém s dopravcem.

11. Výhrady práva

Kromě dalších práv obsažených v této dohodě si vyhrazujeme následující práva vůči nám, která budou prováděna na základě našeho vlastního uvážení:

11.1 právo odmítnout službu komukoliv

Vyhrazujeme si právo odmítnout službu komukoli.

11.2 Právo na odstranění závad objednávky

Vyhrazujeme si právo opravit jakékoliv typografické nebo písařské chyby nebo opomenutí v libovolném pořadí. Vyvineme dobře míněnou snahu informovat vás o všech takových opravách vaší objednávky.

11.3 Právo zrušit jakoukoliv objednávku

Vyhrazujeme si právo zrušit jakoukoli objednávku, kdykoli a bez udání důvodu. Pokud by k tomu došlo, zrušíme vaši objednávku včetně její přepravy, upozorníme vás na takovou skutečnost a vrátíme vám všechny vámi zaslané peníze, po odečtení nákladů a/nebo poplatků spojených se zrušením vaší objednávky, v případě že nějaké vzniknou.

11.4 právo požadovat platbu bankovním převodem

Vyhrazujeme si právo požadovat jakoukoliv platbu prostřednictvím bankovního převodu.

11.5 právo na změnu podmínek prodeje

Vyhrazujeme si právo změnit jakékoli podmínky prodeje kdykoli, a to bez upozornění.

11.6 právo přijmout nebo odmítnout jakoukoliv pozdní nebo nesprávně provedenou platbu (platby)

Vyhrazujeme si právo na:

(1) přijímat jakékoliv pozdní či jiné nedostatečné platby, včetně, ale bez omezení na zrušené platby; a/nebo

(2) odmítnout jakékoliv pozdní či jinak závadné platby, včetně, ale bez omezení na zrušené platby,

kdykoliv podle svého výlučného a absolutního uvážení.

(2) Vyhrazujeme si právo k nedobrovolné likvidaci, zrušení a/nebo odstoupení v libovolném pořadí tam, kde nejsme schopni získat a/nebo si ověřit veškeré pro nás nezbytné informace podle sekce 11.10(1) této smlouvy.

11.7 právo k zadržení platby

U všech prvních objednávek si vyhrazujeme právo pozdržet jakoukoli přijatou platbu, dokud není ověřena a/nebo dokud nám zákazník nedoloží informace o platnosti kreditní karty. Postupujeme tak výhradně v zájmu boje proti podvodům a všechna tato opatření budou zrušena ihned po splnění výše uvedených podmínek.

11.8 Výpočet časového období

Pokud není výslovně uvedeno jinak, je první den pro výpočet jakékoliv platné lhůty prvním pracovním dnem následujícím po umístění příslušné objednávky.

Připadne-li poslední den lhůty na jiný den, než pracovní den, pak poslední den lhůty musí být následujícím pracovním dnem poté.

11.9 Obecné

Čas musí být podstatou této dohody.

Tato smlouva představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami, které berou na vědomí a souhlasí s tím, že neexistují žádné jiné smlouvy, prohlášení, dodatky, nebo vyjádření, které by jakýmkoli způsobem ovlivňovali tuto smlouvu, jak je zde výslovně stanoveno.

Žádná část této dohody nesmí být měněna, nebo doplňována, kromě případů, kdy je nutné učinit změny, odsouhlasené písemně oběma stranami.

Bez výslovného souhlasu nebo odstoupení od smlouvy, vyjádřeného kteroukoli stranou o jakémkoli porušení nebo neplnění povinností druhou stranou, nebo jakéhokoli jiného porušení nebo prodlení při plnění závazků podle této smlouvy, nebudou podle tohoto odstavce smlouvy odstoupení ani souhlas platné. Chyba kterékoliv ze zúčastněných stran, které si stěžují na jednání nebo nečinnost druhé strany, nebo vyzvou druhou stranu v případě prodlení, bez ohledu na to, jak dlouho taková prodleva trvá, se podle této smlouvy nepovažuje za zřeknutí se práv žádné ze stran.

Pokud existují jakékoliv okolnosti, bránící úplnému naplnění této smlouvu nebo jejích podmínek, nevymahatelných v jakémkoli rozsahu, není tím dotčen zbytek této smlouvy a všechny zbývající smluvní údaje a její podmínky jsou platné a budou vykonatelné v plné míře podle příslušného zákona.

Jakékoliv konkrétního nápravy jedné ze stran zmíněných v této dohodě v případě neplnění podmínek druhou stranou, nevylučují právní zodpovědnost podle platných právních předpisů k nim se vztahujícím, ať již podle zákona, nebo podle obecných regulí, nebo podle paragrafu výslovně stanoveného v této smlouvě. Náprava škody nebo porušení podmínek smlouvy nemusí být výlučná nebo závislá na jiné nápravě, a každá strana může v nutných případech vykonávat jakoukoliv jednu, nebo více těchto opravných prostředků, jednotlivou nebo vícečetnou. Taková opatření se dají smluvně rozšířit, nahrazují však stávající znění smlouvy.

Tato dohoda musí být uzavřena k oboustrannému prospěchu a zavazuje k dodržení podmínek obou stran, uzavírajících tuto smlouvu.

Obě strany jsou si vědomy a souhlasí s tím, že jakákoliv platba finančních prostředků podle této smlouvy musí být provedena v kanadské nebo USD měně (dolarech).

12. Kupóny a slevy

Pro propagační účely máme pro zákazníky pravidelně k dispozici slevové kupony. Není-li uvedeno jinak, jsou kupony platné do data vypršení jejich lhůty nebo do vyprodání zásob. Vyhrazujeme si právo k aktivaci a deaktivaci nových i stávajících kuponů podle toho, jak uznáme za vhodné. Pokud má zákazník jakékoliv dotazy týkající se platnosti konkrétního kuponu, může využít naši bezplatnou zákaznickou linku a informovat se u našeho operátora. Všechny kupóny a slevy jsou uvedeny v kanadských dolarech a přepočítány do ostatních měn podle výše aktuálního směnného kurzu.

13. Garance nejlepší ceny

Na jakýkoliv produkt, které prodáváme, zaručujeme shodnou cenu, jakou pro podobné produkty inzerují konkurenti na kanadském trhu. Tím se rozumí cena, která zahrnuje příslušné konkurenční přepravní a pojišťovací náklady, které navyšují cenu samotného produktu. Pokud by byla cena konkurentů stále nižší než naše, dorovnáme ji. Tato nabídka je platná pouze pro telefonické objednávky.

V dobách extrémní nepředvídatelnosti trhu nebo narušení dodávek si vyhrazujeme právo pozastavit akci "Záruka nejlepší ceny". Toto opatření se provádí pouze v případě nutnosti zajištění udržitelnosti v dobách s vysokým tržním rizikem. Akce "Záruka nejlepší ceny" bude znovu platná, jakmile trhy obnoví jejich normální činnost.

14. Statut omezení

Jakékoliv připomínky k zaslanému zboží nebo faktuře nám musejí být oznámeny do jednadvaceti (21) dnů od data odeslání zásilky. To se vztahuje na: poškození zboží nebo jeho obalu, pozdní dodání, chybějící nebo nesprávné položky, zvýhodněné nabídky nebo kupóny, nebo nabídky kombinovaných přeprav s prošlým datem uplatnění.

Na objednávky se speciálními parametry a předem objednané zboží se nevztahuje nárok na kupony nebo body, protože nemůžeme odpovídat za nepředvídané zpoždění třetích stran, jako jsou mincovny, dodavatelé, logistika, celní úřad, atd.

15. Spotová upozornění

Námi uváděné ceny jsou během celého dne každých 60 sekund aktualizovány, aby odpovídaly aktuálním cenám na globálním trhu. Proto vám může služba "Hlídání ceny" poslat v kteroukoli denní či noční dobu upozornění. Toto upozornění nenabízí fixní ceny za nákup nebo prodej, ani jakékoliv doporučení pro transakce všeho druhu. Tato služba je poskytována pouze pro informativní účely. Neručíme za přesnost a úplnost informací prostřednictvím této služby, která neslouží jako náhrada za vlastní kontrolu trhu zákazníkem. Hlasová zpráva, nebo SMS, která využívá tuto službu, může být zpoplatněna podle tarifu vašeho operátora.

Zákazník bere na vědomí, že je plně zodpovědný za veškeré monitorování a veškerá investiční a jiná rozhodnutí, která z něj vycházejí.

Stejně jako všechny služby, i tato služba se může stát předmětem komplikací či zpoždění, které jsou mimo naši kontrolu. Není žádná záruka, že budou naše služby v nepřetržitém provozu, či neutrpí nějakou závadu.

Nemáme žádnou odpovědnost za zisk či ztrátu na trhu, nebo jakýkoli jiný závazek, který může zákazníkovi vzniknout jako výsledek, nebo v souvislosti se službou (které jsou výhradní odpovědností zákazníka).

16. Privacy and Confidentiality

Your personal information is handled, processed and stored by us in accordance with our Privacy Policy.